Kontakt

info.com s.r.o.
Adresa:Na Zatlance 10, Praha 5
Telefon:241 412 518
Fax:
E-mail:infocom@infocom.cz
office@infocom.cz

MAGAZÍN EGOVERNMENT

Společnost info.com je produkční společností Magazínu Egovernment pod jehož hlavičkou zajišťuje veškeré konferenční a kongresové  (fyzické, hybridní i on-line), tiskové i elektronické aktivity související s elektronizací veřejné správy v ČR.

Tématu elektronizace veřejné správy jsou věnovány samostatné webové stránky.

 ZDE