NABÍDKA SLUŽEB

Pro potřeby komunikace vašich informací nabízíme kompletní konferenční servis:

 • výběr cílové skupiny (sestavení kontaktů);
 • příprava grafického návrhu;
 • oslovení cílové skupiny (případně následný telemarketing);
 • vytvoření potřebných informačních podkladů (webová stránka, propagační leták, registrační servis..);
 • registrace účastníků (a následná komunikace s registrovanými);
 • výběr vhodných prostor;
 • technika (audio, video);
 • příprava podkladů (prezentace; navigační a propagační podklady v rámci konference);
 • cattering akce;
 • moderace;
 • hostess service;
 • komunikace s partnery;
 • foto, videodokumentace;
 • následné grafické či tiskové výstupy;
 • a řada dalších kroků dle Vaší potřeby.

 

MAGAZÍN EGOVERNMENT

Společnost info.com je produkční společností Magazínu Egovernment pod jehož hlavičkou zajišťuje veškeré konferenční a kongresové  (fyzické, hybridní i on-line), tiskové i elektronické aktivity související s elektronizací veřejné správy v ČR.

Tématu elektronizace veřejné správy jsou věnovány samostatné webové stránky.

 ZDE