REFERENCE

Firmy s nimiž jsme spolupracovali

MAGAZÍN EGOVERNMENT

Společnost info.com je produkční společností Magazínu Egovernment pod jehož hlavičkou zajišťuje veškeré konferenční a kongresové  (fyzické, hybridní i on-line), tiskové i elektronické aktivity související s elektronizací veřejné správy v ČR.

Tématu elektronizace veřejné správy jsou věnovány samostatné webové stránky.

 ZDE